NAKUP PAKETA Z BON21

Z veseljem vas obveščamo, da je nakup izobraževalnega paketa mogoč tudi z BON2021 plačilom.

V kolikor želite paket v celoti ali delno plačati z BON2021 pri naročilu v Opombe naročila zapišite da želite plačati z BON2021 in vas bomo kontaktirali glede podrobnsti.
Kaj je bon-21?

Bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS, ki ga ima vsaka oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje (upravičenec do bona) in ga lahko unovči pri ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za plačilo opravljenih dovoljenih storitev. Zanj ni potrebno posebej zaprositi.

BON21: Bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi

Kdo je upravičenec do bona?

Upravičenec je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. junij 2021 (velja za BON21)

Kolikšna je vrednost dodeljenega bona BON21 upravičencem?
  • 100 evrov (oseba, ki je bila na dan 30. junij 2021 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2021 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)
Ali lahko bon namesto upravičenca unovči druga oseba?

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Prenos BON-21 na drugo osebo

Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave. Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 30. junij 2021 (za prenos BON21). Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.

Pozor!

Vnovčenje za nakup glasbenega izobraževanja je mogoče samo za BON21 (ne pa za turistični bon, ki je bil izdan v letu 2020).

Informacije so povzete po informativni strani DURS.

Informacije

Vse dodatne informacije so na voljo preko maila borut@glasbena-sola.com ali tel: 040 300 500